Kurz MS Excel pro začátečníky – cena jen 590 Kč

Kurz MS Excel pro začátečníky – cena jen 590 Kč

30.4.2016 8:00 – 14:00

Řepčínská 239/101 Olomouc

Kurz MS Excel je určen pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit s tabulkovým procesorem MS Excel za rozumnou cenu.

Kurz je zaměřen na praktické nácviky jednotlivých činností, takže co nejméně teorie a maximum praxe.

Co vše se naučíte?

Seznámení s prostředím a rozhraním programu

 • Rozhraní programu a užitečné rady do začátku
 • Přehled ovládacích prvků a nástrojů, práce se soubory

Jak vkládat data do buněk tabulky a jak je formátovat

 • Jak formátovat čísla, text, datum, číselné řady, seznamy
 • Upravovat číselné formáty, úprava písma, ohraničení a podbarvení
kurz
Práce s listem

 • Jak vybrat a označit různé oblasti v listu
 • Jak vkládat a odstraňovat sloupce a řádky
 • Jak formátovat sloupce, řádky (šířka sloupce, výška řádku atd.)
 • Jak pracovat s listy (přejmenování, skrytí, zabarvení, přesunutí, odstranění atd.)

Jak vytvořit tabulky a pracovat s nimi

 • Jak filtrovat v tabulce, řazení a práce s daty tabulky
 • Jak formátovat tabulky
funkce
Funkce v Excelu

 • Jak vložit vzorce funkcí do buňky
 • Jak používat základní funkce ( Suma, Průměr, Když, atd.)
 • práce s Průvodcem funkcí
 • Jak kopírovat vzorce
 • Jak relativně a absolutně adresovat

Jak vytvořit graf

 • Jak vybrat oblast grafu
 • Jak formátovat graf, sloupcový, výsečový
excel
Vstupní znalosti: požadované jsou základní znalosti práce s počítačem a prostředím Windows – otevření a uložení souboru, práce se složkami